Ulovligt inkassobrev fra parkeringsfirma får danskerne til tasterne

Tak fordi du lytter til Koldfronten. Det er 100% gratis at lytte til vores podcast, men det er ikke gratis at lave den. Støt os ved at oprette en bruger eller tippe en ven om Koldfronten.

Har du modtaget en inkassovarsel fra EuroIncasso, vedr. en ubetalt parkeringsafgift du aldrig har fået? Så er du ikke den eneste.

En lang række danskere fra hele landet har henover december, til alles overraskelse, modtaget et brev med en varsling om inkasso, angiveligt fordi parkanterne ikke har betalt en parkeringsbøde udstedt af det private parkeringsfirma EuroPark i løbet af september 2021, eller reageret på de 3 rykkerskrivelser, der angiveligt skulle være blevet sendt til parkanterne.

Men der er et lille problem. Den inkassovarsel, EuroIncasso har sendt, er ulovlig.

Parkanterne har for det første aldrig modtaget den p-bøde, EuroIncasso nævner i brevet. For det andet, har EuroPark aldrig sendt 3 rykkere. Og for det tredje er der på inkassovarslingen desuden anført et inkassogebyr.

Det er først lovligt for en virksomhed at sende en rykker, hvis kunden ikke har betalt det skyldige beløb inden for betalingsfristen, der er angivet på en faktura. Herefter kan virksomheden iht dansk lovgivning udstede en rykker. Såfremt kunden ikke reagerer på fremsendte rykker, kan virksomheden sende anden rykker efter 7 dage. Efter yderligere 7 dage kan virksomheden sende tredje rykker, hvorefter sagen lovligt kan overgå til inddrivelse hos inkasso.

Problemet er dog, at virksomheden, i dette tilfælde EuroPark, aldrig har sendt en faktura i første omgang. Parkanterne har nemlig slet ikke modtaget deres parkeringsafgift, som er fakturaen, ej har parkanterne modtaget nogen rykkere fra EuroPark. Der må desuden heller ikke opkræves rykkergebyrer, hvis ikke der er fremsendt en rykkerskrivelse. Inkassovarslingen er derfor på flere måder i strid med dansk lovgivning.

Det har fået danskerne til tasterne, bl.a. på inkassofirmaets Trustpilot, som siden december 2021 er blevet bombarderet med kommentarer fra vrede danskere.

En af dem der har kommenteret er Palle Katring-Rasmussen fra Stevns. Han har lavet en Facebook-gruppe som tjener det formål at samle alle, der er i samme båd, om at iværksætte et gruppesøgsmål mod EuroIncasso, der ejes af Apcoa Parking Holding Danmark ApS, som ironisk nok også ejer parkeringsfirmaet EuroPark.

Men hvad kan det interessere Koldfronten?

Udover at vi selvfølgelig kan heppe på mens danskerne beklager sig over et parkerings- og inkassofirma for at forsure tilværelsen med retsstridige bøder, så har vi mærket det på egen krop. Jeg (Daniel Frank) er nemlig en af de mange danskere, der har modtaget det famøse brev fra EuroIncasso, og jeg kan tilslutte mig det der bliver skrevet om EuroIncasso i disse dage. Af den årsag kan vi langtfra lade historien gå os forbi.

Har du også fået brev fra EuroIncasso?

Hvis du har fået en inkassovarsel fra EuroIncasso for en parkeringsafgift fra EuroPark, samt rykkere heraf, du aldrig har modtaget, så hører vi gerne fra dig. Skriv en kommentar med din historie, evt. vedhæft din korrespondance med dem du har været i dialog med, og lad danskerne kende til din historie.

Her er min historie:

Den 27. december 2021 modtog jeg følgende inkassovarsel fra EuroIncasso:

Den nævnte parkeringsafgift har jeg på intet tidspunkt modtaget, og jeg kontakter derfor EuroIncasso samme dag med følgende:

Euroincasso,

Mange tak for den inkassovarsel I har sendt 15/12 2021, midt i juledagene, vedr. et mellemværende med Europark, som jeg på ingen måde er bekendt med. I har sendt mig et brev og beskrevet en kontrolafgift, som angiveligt skulle være udstedt d. 27/9 2021 (for 3 måneder siden). Jeg har på intet tidspunkt modtaget denne kontrolafgift.

Til jeres skrivelse har jeg 3 svar:

1: Det skal allerførst kunne dokumenteres at jeg har modtaget en kontrolafgift, og at den har været i min besiddelse, hvilket den på intet tidspunkt har været. Ifølge gældende lovgivning skal afsenderen først sende en faktura på et beløb. Herefter kan man rykke for betaling iht gældende lovgivning hvis betaling ikke imødekommes. Jeg har på intet tidspunkt modtaget en faktura.

2: På jeres inkassovarsel er der fremført 3 rykkerbeløb. For det første jeg har på intet tidspunkt modtaget nogen rykkere fra Europark, og jeres inkassovarsel er derfor i strid med gældende lovgivning. For det andet har jeg som nævnt i stk. 1 ikke modtaget en faktura indledningsvist med det oprindelige beløb. Jeres inkassovarsel er det første, jeg hører om denne sag. Jeres inkassovarsel er derfor i strid med gældende lovgivning.

3: I er meget sent ude med jeres skrivelse. At sende en sådan skrivelse midt i højtiden, hvor post bliver forsinket med adskillige dage, og med så kort en frist, er dybt kritisabelt. I kan ikke forvente at få svar med så kort frist midt i højtiden.

Daniel Frank

Dagen efter, den 29. december 2021, får jeg svar fra EuroIncasso som skriver:

Tak for Deres henvendelse.

Kontrolgebyret er pålagt den 27.09.2021, idet køretøjet holder parkeret i strid med opslået skiltning.

Jfr. de skiltede vilkår for parkering, er det tilladt at parkere i afmærket bås, hvilket, jfr. de medsendte fotos, ses at være overskredet.

Vi kan oplyse Dem om, at det er uden betydning for sagens videre behandling, om De modtog kontrolgebyret på køretøjet, henset til, at EuroPark A/S først fremsendte en betalingspåmindelse uden rykkergebyr den 07.10.2021.

Efterfølgende er der fremsendt 3 rykker samt vor skrivelse til den korrekte adresse.

Brevene er fremsendt og håndteret i overensstemmelse med principperne i højesterets dom som trykt i Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 2010, side 1534 ( U 2010.1534 H ). I den forbindelse skal det bemærkes, at almindelig brevpost anses for at være et forsvarligt befordringsmiddel i henhold til almindelig dansk ret.

Det følger af Højesterets dom som trykt i Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 2013, side 165 (U 2013.165 H) at disse breve må anses for at være kommet frem, idet der er sendt 2 breve ovenpå et fysisk påkrav som var vedhæftet på bilen. Ingen af brevene er kommet retur til vores klient, og det fremgår ikke at der har været problemer med posten i denne tidsperiode.

Der er derfor en klar formodning for at brevene er kommet frem, idet de er sendt til den korrekte adresse og ikke er kommet retur til vores klient.

Sagen fastholdes i sin helhed og opgøres jfr. vor seneste skrivelse af den 15.12.2021.

Betaling imødeses senest den 03.01.2022 på den anviste indbetalingskode, som oplyst i ovennævnte skrivelse.

EuroIncasso

EuroIncasso har vedhæftet følgende bilag:

Til dette svarer jeg følgende:

Tak for svar og fremsendte.

Dette billede viser ganske rigtigt en kontrolafgift i en forrude, men en vinduesvisker dækker over bilens registreringsnummer, så jeg kan ikke bekræfte bilagets legitimitet – eller om den kontrolafgift overhovedet sidder i forruden af min bil.

Dette billede viser givet forruden af min bil, men uden kontrolafgift – ligesom da jeg ankom til min bil på parkeringspladsen.

Såfremt der havde været en kontrolafgift i min forrude, havde jeg naturligvis betalt den. Men jeg er på intet tidspunkt blevet præsenteret for en kontrolafgift.

“Vi kan oplyse Dem om, at det er uden betydning for sagens videre behandling, om De modtog kontrolgebyret på køretøjet, henset til, at EuroPark A/S først fremsendte en betalingspåmindelse uden rykkergebyr den 07.10.2021.

Efterfølgende er der fremsendt 3 rykker samt vor skrivelse til den korrekte adresse.”

De omtalte skrivelser er på intet tidspunkt modtaget på min adresse. Så, hvis der er sendt noget må jeg bede jer oplyse den adresse I mener at skrivelserne skulle være sendt til – for den er tilsyneladende ikke korrekt. Hvis jeg havde modtaget noget, havde jeg naturligvis reageret.

Jeg vil gerne bede om en kopi af samtlige breve, betalingspåmindelser, rykkere mv., I og Europark mener at have sendt. Kopierne bedes fremsendt pr. mail.

På nuværende tidspunkt kan jeg ikke forholde mig til jeres inkassovarsel i og med at jeg på intet tidspunkt har modtaget nogen betalingspåmindelser eller rykkere, hvorfor jeg igen må henstille til gældende lovgivning omkring rykkere og varslinger om inkassoinddrivelse, hvilken I på nuværende tidspunkt ikke har overholdt i og med at jeg ikke har modtaget påståede skrivelser, ligesom den påståede kontrolafgift ikke har været til stede i min forrude, hvilket et af jeres fremsendte billeder beviser. Jeg gør derfor indsigelse mod jeres skrivelse.

På dette billede kan vi godt blive enige om, at min bil holder – ca. 5-10 cm. over en markering. Dette er umiddelbart et resultat af den Volkswagen, der holder i båsen til højre, der holder så tæt op ad den bås jeg holder parkeret i, at min kæreste, der på tidspunktet er dårligt gående pga en brækket fod, ikke engang er i stand til at stige ud af bilen fra hendes side af bilen. Af den årsag har det været nødvendigt med et par centimeters ekstra afstand fra båsen til højre, så hun først og fremmest kunne stige ind / ud af bilen, ligesom føreren af bilen til højre, der er skyld i hele situationen, ville være i stand til at komme ind i vedkommendes egen bil. Skal menneskelighed virkelig straffes?

Jeg har tegnet en rød steg på dette billede. Den røde streg viser hvor tæt bilen til højre holder op ad båsens markering, som et bevis for, at ind-/udstigning fra højre side nærmest har været umulig, hvis jeg skulle holde indenfor båsens afmærkning:

Jeg hører gerne, hvordan Europark vil forholde sig til ovenstående, og er villig til at indgå dialog – men jeg kommer ikke til at betale jeres krav af ovennævnte årsager.

Daniel Frank

Siden har jeg ikke hørt mere fra hverken EuroIncasso eller EuroPark, og fogeden har endnu ikke ringet på døren, trods min betalingsfrist nu er overskredet. Men lad det være sagt, at der ér indkøbt fakler og høtyve til når lejligheden byder sig.

Hele postyret har fået pressens opmærksomhed. DR har bragt artikel om emnet. Forhåbentligt vil aktiviteten i Palles Facebook-gruppe, et gruppesøgsmål, pressedækningen samt vores historie belyse sagen yderligere og få EuroIncasso og EuroPark til at forholde sig til sagen.

Glæd dig til næste episode af Koldfronten, hvor @soerenmeinertz og jeg følger op på sagen, og, såfremt vi hører fra dig, læser din historie op for vores lyttere.

Kilder: Koldfronten, DR, Facebook, Trustpilot, Virk.dk, forbrug.dk

Categories:

Tags:

3 Responses

  1. Hej Koldfront.
    Min historie med euroincasso ligner til forveksling Daniels. Bortset fra at min forseelse ligger tilbage til 18. august.
    D. 26.12. tømmer min mand postkassen og overrækker mig en rudekuvert. Om brevet er lagt i min postkasse d. 23. Eller 24. Dec. ved jeg ikke men brevet fra Euroincasso er dateret 14.12. I brevet gør de opmærksom på at jeg har 10 dage til at betale mit mellemværende med Europark ellers går sagen i retten og jeg ender i RKI. Jeg er dybt forfærdet, forstår slet ikke hvad der sker og hvordanKan ikke erindre nogen forseelse, jeg har ikke set skyggen af en kontrolafgift på bilen. Jeg har ikke modtaget den faktura de skriver om eller de 3 rykkere og brevet der lægger op til en incassosag som skulle være modtaget 24. Nov. som Euroincasso påstår. I forbindelse med mit klageskrift tjekker jeg Trustpilot og der kunne jeg se at jeg ikke var et enestående tilfælde. I løbet af de forgående månede fra august til december, altså 5 måneder, kan man på Trustpilot se anmeldelser på euroincasso og Europark se ca 20 anmeldelser med samme indhold og samme forløb som mit, og i løbet af de sidste par uger er anmeldelser øget betragteligt. Efter jeg fik blev nægtet at få aktindsigt i min sag og få beviser på at brevene var sendt til min adresse af Euroincasso har jeg søgt kontakt til andre forulempede bilister og er nu med i gruppen “samlet from mod euroincasso, ” lavet opslag på fb. for orientere andre om en bestyrket mistanke om falkerykkere fra Euroincasso og kontakt til div medier. Samlet står vi stærkere, når bevisbyrden for ikke at have modtaget de påståede rykkere ligger hos den enkelte bilist.

Skriv et svar

Du skal være logget ind for at kommentere.

Ny episode hver 14. dag. Lyt til Koldfronten.

Læs og kommentar vores blogindlæg.

Fortæl en ven om Koldfronten.

Her kan du høre Koldfronten:

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsCastBoxDeezerHimalaya.comPlayer.fmAmazon MusicPocketCastsTuneInRadio PublicStitcherOn Air - onair.dkDanske Podcasts - danske-podcasts.dk